จีซู วง BLACKPINK และจองแฮอิน อวดเคมีในชีวิตจริงที่น่ารักเบื้องหลังฉากในเรื่อง “Snowdrop”

Top